Vodní lyžování zdravotně postižených

Vodní lyžování zdravotně postižených patří mezi letní sportovní aktivitu, která se provozuje na vodní hladině. Lyžař může být po vodní hladině vlečen motorovým člunem nebo elektrickým vlekem.

Vodní lyžování je možno rozdělit do dvou skupin:

a) Rekreační vodní lyžován í
Pro lyžování je nutný lyžařský areál, ve kterém se nachází tažný člun či vlek nad vodní hladinou.
U člunového lyžování je lano uchyceno za tažný stožár, který je pevně připevněn k palubě člunu. Na konci tohoto lana je upevněna lyžařská hrazda, za kterou se lyžař drží. Jezdí se na dvou popřípadě jedné lyži. Rychlost člunu si při rekreačním vodím lyžování volí lyžař sám, při závodním lyžování je tato rychlost stanovena pravidly vodního lyžování.
Při vlekovém lyžování je lyžař tažen „nekonečným“ lanem, na kterém je uchyceno tažné lano společně s lyžařskou hrazdou. Dráha tohoto lana je dána rozmístěním 4-5 sloupů kolem vodní plochy. Rychlost pohybu lana si u rekreačního vodního lyžování volí každý lyžař sám v rozmezí 25 - 58 km/h. Na tomto laně může být v jeden okamžik taženo více lyžařů. Každý na jednom z unášečů. Jezdí se na dvou popřípadě jedné lyži.

b) Závodní vodní lyžování:
Má stejné podmínky jako rekreační vodní lyžování, ovšem je zde mnoho podmínek, se kterými se při rekreačním lyžování nesetkáme. V areálech vodního lyžování musí být dostatečný prostor pro slalomovou dráhu vytyčenou bójemi (slalom), prostor pro figurální jízdu ("triky") a místo pro skok (dráha + skokanský můstek). Závodí se tedy ve třech disciplínách. Čtvrtou doplňující disciplínou je tzv. kombinace. Závodník pro každou z disciplín používá odlišné vybavení.