Fakulta:
UNIVERZITA V PRAZE
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

Název:
VODNÍ LYŽOVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Autor:
Filip Mergental

Vedoucí diplomové práce:
PaedDr. Jan Hruša, CSc.

Datum:
duben 2004